Site menu:

European Network of Health Care Chaplaincy
7. Konzultáció, Turku, Finnország, 2002. június 12-16.

A KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT STANDARDJAI EURÓPÁBAN

 

A "Kórházlelkészi szolgálat standardjai Európában" az európai egészségügyben lelki szolgálatot ellátók közös álláspontja. Arra szolgál, hogy referencia és útmutató legyen valamennyi, az egészségügyben lelki szolgálatot teljesíto hit- és vallásfelekezet számára. A lelkigondozást végzo személy elnevezése különbözo, attól függoen, hogy milyen hit- és vallásfelekezethez tartozik, milyen hagyományokkal rendelkezik, és mely országban dolgozik. Dokumentumunkban a 'kórházlelkész' vagy a 'lelkipásztor' elnevezést használtuk, mint a legáltalánosabban elfogadott terminológiát.
Ez a dokumentum a Kórházlelkészek Európai Hálózata 7. konzultációjának az eredménye, amelyet Turkuban tartottak 21 ország 40 meghívott képviseloje részvételével. A dokumentum a különbözo hagyományokkal rendelkezo képviselok gyakorlati tapasztalatait foglalja össze és a kórházlelkészi szolgálat nemzetközi standardjait az alábbiakban határozza meg:

I. KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT

A kórházlelkészi szolgálat biztosítja a pasztorális munkát a különbözo egészségügyi intézményekben azáltal, hogy a betegségben szenvedok és gondozóik egzisztenciális, lelki és vallási szükségleteit kiszolgálja, személyes, hitbeli, kulturális és közösségi támogatást nyújtva.

II. A KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

1. A kórházlelkészi szolgálat megszervezése eltéro a különbözo európai országokban. A rendszer kialakításában szerepet vállalhatnak az alábbiak:
a. egyházi adminisztráció
b. egészségügyi intézmények
c. állami egészségügyi szabályzatok és politikák
d. kórházlelkészi szervezetek
2. A kórházlelkészi szolgálatot végezheti egyházi papság, vagy laikus emberek, akik professzionálisan képzettek a lelkigondozás területén. Ezeket a személyeket a saját egyházuk hatalmazza fel, és elismeri az egészségügyi rendszer.

3. A kórházlelkészi szolgálat és munkakör a multidiszciplináris team része.

III. A KÓRHÁZLELKÉSZI MUNKAKÖR TERÜLETEI

A kórházlelkész a beteget, a hozzátartozókat, a beteghez közelállókat, a látogatókat és az egészségügyi személyzetet szolgálja az alábbiakkal:

1. Hangsúlyozza és védi minden ember méltóságát és értékét.
2. Emlékeztet a szenvedés, a betegség és a halál egzisztenciális és spirituális dimenzióira.
3. Felhívja a figyelmet a vallásos hit szerepére a gyógyulásban, az egészség fenntartásában, a tájékoztatásban, a megbékélésben és a megnyugvásban.
4. Törekszik arra, hogy érzékelje, hogy a különbözo vallási- és kulturális körbol érkezo emberek spirituális szükségletei lényegében azonosak, miközben tiszteli minden egyes ember hitét.
5. Megpróbálja megvédeni a beteget a nemkívánatos lelki zaklatásoktól, vagy a prozelitizmustól.
6. Biztosítja a megerosíto lelkigondozást minden szükséget szenvedo személy empatikus meghallgatásával és a megértés kinyilvánításával.
7. Istentiszteleteket, rituálékat és szakramentumok kiszolgálását biztosítja a különbözo vallások tradíciójának megfeleloen.
8. A multidiszciplináris egészségügyi team tagjaként szolgál.
9. Oktatási programokat szervez az egészségügyi szakemberek számára, valamint gondoskodik saját továbbképzésérol.
10. Közvetít és a megbékélést szolgálja, valamint szót emel azokért, akiknek szükségük van erre az egészségügy rendszerében.
11. Támogatja és részt vesz kutatási programokban a klinikai lelkigondozás területén.
12. Összegzi és értékeli a lelkigondozói munka hatékonyságát
13. Mediátor szerepet tölt be a beteg, a gyülekezet és az egészségügyi rendszer között

IV. TEOLÓGIAI PASZTORÁCIÓ ÉS ETIKAI KÉRDÉSEK

A klinikai lelkigondozás a teológiai, pasztorális és etikai kérdések egyik forrása, azáltal, hogy részt vesz az alábbiak megvitatásában:
a. teológiai és pasztorális kérdések
b. spirituális és egzisztenciális szükségletek és értékek
c. etikai (biomedikális) kérdések
d. pasztorális egészségügyi gondozás fejlesztése

V. NEVELÉS, KÉPZÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ

Akik a klinikai lelkigondozói munkát végzik, kapjanak professzionális képzést szolgálatuk során, alkalmazásuknak megfelelo szinten. Ez a képzés magában foglalja:
a. a teológiai és pasztorációs nevelést és elmélyülést
b. a tájékozottságot az egészség-gondozás területén
c. a gyakorlati/klinikai szupervíziót
d. a spirituális vezetést

A deklarációt a résztvevo országok képviseloi aláírták. Meghatározták a következo konzultáció helyét és idejét.
A magyar nyelvterületet képviselték:

Erdélybol: Lakatos Gabriella Ildikó
Magyarországról: Édes Tünde kórházlelkészek 

top