Site menu:

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΤΗΣ

 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  

ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ

 ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι βασικές αρχές της Ποιμαντικής Διακονίας στον χώρο της υγείας στην Ευρώπη είναι μια συλλογική επίσημη διατύπωση, η οποία περιγράφει την προσφορά της φροντίδας εκ μέρους διαφόρων θρησκευτικών ομάδων  μέσα στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Σκοπός της διατυπώσεως αυτών των αρχών είναι να αποτελούν σημείο αναφοράς και οδηγό για όλους τους Θρησκευτικούς Φορείς και τις διάφορες (χριστιανικές) Ομολογίες στη διαμόρφωση της πνευματικής φροντίδας που προσφέρουν μέσα στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο τίτλος του προσώπου που προσφέρει πνευματική φροντίδα ποικίλει από Ομολογία σε Ομολογία, από Παράδοση σε Παράδοση, από Έθνος σε Έθνος. Σε αυτό το έγγραφο οι όροι εφημέριος νοσοκομείου (chaplain) και ποιμαντική θεωρούνται ως γενικώς αποδεκτοί όροι, αλλά όχι περιοριστικοί.

Αυτό το έγγραφο είναι αποτέλεσμα των εργασιών της 7ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποιμαντικής Διακονίας στον Χώρο της Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας και στην οποία συμμετείχαν σαράντα (40) εκπρόσωποι Εκκλησιών και Οργανισμών από είκοσι μία (21) Ευρωπαϊκές χώρες. Το έγγραφο ερείδεται στην εμπειρία των διαφορετικών Παραδόσεων που εκπροσωπήθηκαν στη Συνδιάσκεψη και εναρμονίζει τις βασικές αρχές της Ποιμαντικής Διακονίας που ισχύουν τόσο στην Ευρώπη όσο και ευρύτερα.

 

1. Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Ποιμαντική εργασία στον χώρο της Υγείας αναπτύσσει ποιμαντικές υπηρεσίες μέσα στο χώρο ποικίλων νοσηλευτικών και θεραπευτικών δομών, διακονώντας τις υπαρξιακές, πνευματικές και θρησκευτικές ανάγκες αυτών που υποφέρουν καθώς εκείνων που τους φροντίζουν και αντλώντας από πηγές της πίστεως, προσωπικές, πολιτισμικές και κοινοτικές.

 

2.      ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 

1.      Οι υπηρεσίες ποιμαντικής διακονίας οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός ο τρόπος καθορίζεται από:

α. Την επίσημη διοίκηση των Θρησκευτικών Ομάδων και Οργανισμών

β. Τα Θεραπευτικά Ιδρύματα

γ. Τους κανονισμούς και την πολιτική της δημόσιας υγείας

δ. Τις εταιρείες ποιμαντικής νοσηλευτικής φροντίδας

2.      Οι ποιμαντικές υπηρεσίες προσφέρονται από κληρικούς ή λαϊκούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί επαγγελματικά στο πεδίο της ποιμαντικής φροντίδας. Είναι εξουσιοδοτημένοι από τη θρησκευτική τους κοινότητα και αναγνωρισμένοι από το σύστημα υγείας.

3.      Οι ποιμαντικές υπηρεσίες λειτουργούν ενταγμένες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας.

 

3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Οι υπηρετούντες το ποιμαντικό έργο είναι παρόντες (διαθέσιμοι) για τους ασθενείς, τους συγγενείς τους, άλλα οικεία τους πρόσωπα,  τους επισκέπτες και το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να:

1.      Διακηρύττουν και να υπεραμύνονται της μοναδικής και ανεπανάληπτης αξίας και της αξιοπρέπειας κάθε προσώπου.

2.      Υπενθυμίζουν τις υπαρξιακές και πνευματικές διαστάσεις του πόνου και των βασάνων, της αρρώστιας και του θανάτου.

3.      Προωθούν την υπενθύμιση της δύναμης της θρησκευτικής πίστης να θεραπεύσει, να  στηρίξει, να χειραγωγήσει και να καλλιεργήσει την καταλαγή.

4.      Αγωνίζονται να επιβεβαιωθεί ότι οι πνευματικές ανάγκες ανθρώπων με διαφορετικές θρησκευτικές ή πολιτιστικές καταβολές καλύπτονται, σεβόμενοι τις πεποιθήσεις κάθε ανθρώπου.

5.      Προσπαθήσουν να προστατεύσουν τους ασθενείς από ανεπιθύμητες πνευματικές ατομικές επιρροές ή προσηλυτισμούς.

6.      Προσφέρουν υποστηρικτική πνευματική φροντίδα ακούγοντας με ευαισθησία («εμπαθητικά»), κάνοντας φανερό το ενδιαφέρον τους για αυτούς που βρίσκονται σε δοκιμασία.

7.      Προσφέρουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε λατρευτικές εκδηλώσεις, στις τελετουργίες ή στα Μυστήρια σύμφωνα με την εκάστοτε θρησκευτική παράδοση.

8.      Υπηρετούν ως μέλη της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας.

9.      Αναπτύξουν και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα απευθυνόμενα σε επαγγελματίες υγείας.

10.  Δρουν ως διάμεσοι και συμφιλιωτές και να προσφέρουν υποστήριξη σε εκείνους που χρειάζονται μια «φωνή» μέσα στο σύστημα υγείας.

11.  Υποστηρίζουν και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την πνευματική φροντίδα.

12.  Κρίνουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του τρόπου προαγωγής της πνευματικής φροντίδας.

13.  Ευοδώνουν και διευκολύνουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις των ανθρώπων που διακονούν, αυτών που τους φροντίζουν και των συστημάτων υγείας.

 

4.      ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ποιμαντικώς διακονούντες στο χώρο της υγείας αποτελούν πηγή θεολογικού, ποιμαντικού και ηθικού προβληματισμού, όταν συμμετέχουν σε προγράμματα και διάλογους σχετικά με:

α. Θεολογικά και Ποιμαντικά ζητήματα

β. πνευματικές / υπαρξιακές ανάγκες και αξίες.

γ. ηθικά (συμπεριλαμβανομένων των βιοιατρικών) ζητήματα

δ. περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της ποιμαντικής φροντίδας στο χώρο της υγείας.

 

5.      ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της ποιμαντικής της υγείας λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της διακονίας τους σε επίπεδο που καθορίζεται από τις απαιτήσεις του καθήκοντος που έχουν αναλάβει (appropriate to their appointment ???). Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει:

α. Θεολογική και ποιμαντική εκπαίδευση και (reflection) πρακτική πνευματική εμπειρία???

β. Ευαισθητοποίηση σε θέματα φροντίδας της υγείας

γ. πρακτική / κλινική εποπτεία

δ. πνευματική καθοδήγηση. 

   

top